Ping- och trädgårdsborre

Bli kvitt gräsmattelarver med nematoder 

NEMAgräs är baserad på nematoden Heterohabditis bacteriophora som angriper larvstadier av trädgårdsborre, pingborre skadar gräsmattan samt öronvivelns larver.

NEMAgräs Biologisk ”krigföring” mot larver som finns i gräsmattan och som äter upp rotsystemet.

NEMAgräs innehåller nematoder i det infektiva stadiet. Nematoden söker aktivt upp skadeinsekten och tränger in genom naturliga öppningar. Väl inne i larven avger nematoden bakterier som den lever i symbios med, de bakterierna dödar larven. Nematoden reproducerar sig därefter inuti larven och en ny generation nematoder kommer ur larven som kan fortsätta sökandet efter nya larver. Se bild.

 

När det är torrt i marken har vätmedlet visat sig vara ett bra hjälpmedel för att få ett bra resultat, speciellt vid vattning mot gräsmattelarver.

Fördelar för användaren

  • Biologisk kontroll av t. ex trädgårdsborre pingborre som skadar gräsmattan.
  • Enkel att applicera genom vattning med vattenkanna, AquaNemix, trädgårdsspruta (avfettningsspruta) eller genom bevattningssystem
  • Användning av nematoder ger inga resthalter.
  • Inga begränsningar i användningsområden
  • Ingen karenstid.
  • Kurativ effekt fastlagd genom lång erfarenhet.
  • Inga problem med att resthalter rinner av till närliggande ytor.
  • Användarvänligt, säkert för nyttodjur och miljö.
  • Kan användas tillsammans med många gödselmedel och svampmedel som tillförs marken.

 Det är upp till dig som kund att noggrant följa råd och anvisningar vid behandling och inte minst viktigt att behandla vid rätt tidpunkt.

Miljoner små trädgårdsmästare - till Er tjänst

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.