Aktuella produkter

Alla produkter

Välkommen till BioNema och våra spännande nematoder

Miljoner små trädgårdsmästare-till Er tjänst

Vi erbjuder en giftfri effektiv bekämpning mot skadedjur i din trädgård med naturliga nematoder.

Biologisk bekämpning

-så funkar det

Bekanta dig med naturens egen armé i form av mikroskopiskt små, på vissa larver specialiserade, nematoder som parasiterar larver.

Det är många insekter som kan bli skadedjur i odling vars larver dessa nematoder har som sin enda livsuppgift att parasitera. Det kan vara exmempelvis:  öronvivel, pingborre, ollonborre, harkrank, fjärilslarver, krusbärsstekel, morotsfluga, sorgmyggor, björkstekel, rosenbladsstekel, äpplevecklare och rönnbärsmal. 

En larv som angripits av nematoder dör och ut kommer en ny generation nematoder som i sin tur letar upp nya värddjur.

Våra produkter

NEMAblom® mot sorgmyggor finns i alla välsorterade butiker.

NEMAvivel®S och NEMAvivel®H innehåller nematoder som angriper larver av öronvivel

NEMAgräs® är räddningen då "fettpölser" larver av pingborre, trädgårdsborre äter upp gräsmattans rötter.

NEMAlarv® angriper många olika typer av larver som går på blad, frukt eller rötter

NEMAmygga® mot harkrank-larver och sorgmygg-larver

Vår mest saknade produkt

NEMAsnigel® mot sniglar är den produkt vi inte kan tillhandahålla för tillfället men en nematod är under prövning hos Naturvårdsverket. Vi hoppas att ett positivt besked ska komma, så snart som möjligt!

Det är upp till dig som kund att noggrant följa råd och anvisningar vid behandling och inte minst viktigt att behandla vid rätt tidpunkt

På vår hemsida hittar du: 

  • Information om de skadedjur som våra nematoder kan användas till så att du ska kunna bekämpa de på bästa sätt.
  • Beskrivning av livscykel så att du ska vet när på säsongen behandlingen är effektivast
  • Bilder på skadedjur och skadebilder för att kunna identifiera skadedjur i din trädgård
  • Enkla handgripliga tips om hur du man bäst utför en behandling.
  • Produktblad och bruksanvisningar


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.