Behandlingsråd

Bli kvitt gräsmattelarver med nematoder

Miljoner små trädgårdsmästare - till Er tjänst

 NEMAgräs är baserad på nematoden Heterohabditis bacteriophora som angriper larvstadier av trädgårdsborre, pingborre skadar gräsmattan samt öronvivelns larver.

NEMAgräs Biologisk ”krigföring” mot larver som finns i gräsmattan och som äter upp rotsystemet.

NEMAgräs innehåller nematoder i det infektiva stadiet. Nematoden söker aktivt upp skadeinsekten och tränger in genom naturliga öppningar. Väl inne i larven avger nematoden bakterier som den lever i symbios med, de bakterierna dödar larven. Nematoden reproducerar sig därefter inuti larven och en ny generation nematoder kommer ur larven som kan fortsätta sökandet efter nya larver.

 

När det är torrt i marken har vätmedlet visat sig vara ett bra hjälpmedel för att få ett bra resultat, speciellt vid vattning mot gräsmattelarver.

Fördelar för användaren

  • Biologisk kontroll av t. ex trädgårdsborre pingborre och andra larver som skadar gräsmattan.
  • Enkel att applicera genom vattning med vattenkanna, AquaNemix, trädgårdsspruta (avfettningsspruta) eller genom bevattningssystem
  • Användning av nematoder ger inga resthalter.
  • Inga begränsningar i användningsområden
  • Ingen karenstid.
  • Kurativ effekt fastlagd genom lång erfarenhet.
  • Inga problem med att resthalter rinner av till närliggande ytor.
  • Användarvänligt, säkert för nyttodjur och miljö.
  • Kan användas tillsammans med många gödselmedel och svampmedel som tillförs marken.

 

Trädgårdsborre och pingborre är våra vanligaste skadedjur på rötter i gräsmattan. Vid skymning i juni/juli kan mängder av skalbaggar ses svärma. Honorna lägger senare ägg i gräsmattan och ytterligare några veckor senare kläcks nya larver. Genom att vara uppmärksamma på när årets nya larver har kläckts, i slutet av juli - början av augusti, får man allra bäst effekt av nematodbehandling. Konstatera att det finns larver i marken genom kontroller med jämna mellanrum av jorden där angreppen brukar ske. Angreppen av gräsmattelarver återfinns på gräsmattans soliga, sandiga och torra partier. När larverna är riktigt små är de inte cremevita, de är mer gråsvarta till färgen.

Trastar kråkfåglar grävling och räv kalasar gärna på "fettpölser" och är goda markörer på larvangrepp. Gräsmattelarver föredrar lätta sandjordar. Larverna blir svårare att infektera för nematoderna med tiden. Gräsmattelarverna söker sig djupare ner i jorden under hösten, vilket också det gör de svårare att komma åt.

Larverna kan se friska ut i veckor efter behandling men kontroller i mikroskop har visat att de trots det är kraftigt infekterade så det behövs mer tålamod än när man behandlar mot t.ex sniglar.

Nematoderna angriper larver i jorden, inte puppor, färdiga insekter eller ägg. När marktemperaturen är under +13 grader är nematoderna inte aktiva. Förvissa dig om att marktemperaturen är tillräckligt hög före beställning

Bilder från nöjd kund: 

Hej Susanne 

Så här ser gräsmattan nu ut efter behandlingen, lite dressjord o stödsått lite gräsfrön

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.