Enkla behandlingstips

Nematoder vattnas helt enkelt ner i marken där skadedjuren finns eller sprutas direkt på skadedjuren om de befinner sig på växterna.

Instruktioner som är enkla att följa ska finnas på, eller i, varje förpackning.

För applicering på jorden vattna med vanlig vattenkanna eller duscha med "avfettningsspruta", trädgårdsspruta och vattna sedan rikligt.

För att få en uppfattning om hur många vattenkannor eller pumpsprutor som behövs till behandlingen gör en provbevattning med rent vatten

för att se hur stor yta som täcks med kannan/pumpsprutan.

Gör en bedömning om hur många kannor/pumpsprutor du kommer att behöva för att täcka den yta du vill behandla.

 

Behandling med vattenkanna

Alternativ 1

 • Börja med att vattna ytan som ska behandlas ordentligt om marken är torr.
 • Lös upp hela förpackningens innehåll i en hink, ca 10 liter.
 • Rör om när du tillsätter vattnet för att nematoderna ska lösas upp ordentligt. Använd denna lösning som ett koncentrat Detta koncentrat späds sedan ut till så många vattenkannor som behövs för att täcka angripen yta.

 Det viktiga är att antalet kannor räcker till att behandla hela den angripna ytan

Några liter "hit eller dit" spelar mindre roll då det är många miljoner som vattnas ut.   

Exempelvis 1 liter nematodlösning hälls i vattenkannan. Fyll upp vattenkannan med rent vatten.

Vattna ut. Detta ger 10 fulla vattenkannor att behandla med.                       

Räcker det med 3 vattenkannor tag 3 liter ur hinken vattenkannan varje gång. 

Behövs ca 20 vattenkannor tag 0,5 liter nematodlösning till varje vattenkanna, osv.    

 • Applicera en lika stor mängd vatten ytterligare på samma område för att riktigt vattna ner nematoderna.
 • Vissa strilar har för små hål, blir det problem med att lösningen fastnar i strilen borra upp hålen till ca 0,8 mm.

 

Alternativ 2

 • Börja med att vattna ytan som ska behandlas ordentligt om marken är torr.
 • Skär försiktigt genom plastfilmen av förpackningen och dela pulvret (som innehåller nematoderna) i antalet portioner som du avser vattna ut.
 • Rör om när du tillsätter vattnet för att nematoderna ska lösas upp ordentligt.
 • Applicera lösningen på området som skall behandlas.
 • Applicera en lika stor mängd vatten ytterligare på samma område för att riktigt vattna ner nematoderna.
 • Vissa strilar har för små hål, blir det problem med att lösningen fastnar i strilen borra upp hålen till ca 0,8 mm.

Behandling med pump eller spruta

 • Gör en mindre mängd koncentrat koncentrat av vatten och nematoder, , se Alternativ 1  eller placera en portion pulver i en pumpspruta, se Alternativ 2, och fyll upp med vatten
 • Applicera lösningen på växterna som skall behandlas om du vill spruta direkt på skadedjur eller duscha ut över den markyta du vill behandla och eftervattna sedan omgående rikligt med vattenkanna eller med vattenspridare och slang.
  • Levande nematoder sjunker till botten då vattnet står stilla så RÖR OM vid påfyllning
  • Behandling bör absolut undvikas om det är soligt och varmt, välj i så fall att behandla på          kvällen eller tidigt på morgonen.

Två saker är viktigt att tänka på. 


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.